Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia z júnového mestského zastupiteľstva

Dátum: 25.06.2020
Autor: Monika Debnárová
Informácia z júnového mestského zastupiteľstva

Na dnešnom mestskom zastupiteľstve sme odsúhlasili zmeny rozpočtu, v nadväznosti na dopady COVID, odsúhlasili podporu investícií do športovej infraštruktúry, zmeny v zbere triedeného odpadu, ...

Na dnešnom mestskom zastupiteľstve sme v súvislosti s dopadmi koronakrízy rozhodovali o zmenách rozpočtu s pesimistickejšími dopadmi vo výške 53 miliónov eur. 
 

PRIJATÉ ZMENY V ROZPOČTE:

- znižuje výdavky o ďalších 14 miliónov eur po tom, ako sa prvom kole krátil rozpočet v apríli o 24 miliónov eur.
- prináša aj zvýšenie transferu pre DPB o ďalších 9 miliónov eur, po prvom kole navýšenia o 7 miliónov eur v apríli.
- vyšuje sumu na opravy ciest o 7 miliónov eur
- zvyšuje rozpočet na sadenie stromov o 0,4 mil. eur
- umožňuje pokračovanie príprav väčších projektov
Vyššie výdavky sú kryté novým navrhovaným úverom vo výške 10 mil. eur, s cieľom pokračovať v rozbehnutých investíciách a podporiť ekonomiku.
Dlh mesta bude 48 % v roku 2020, čo je dlh nižší ako na začiatku volebného obdobia. Podľa aktuálnej prognózy stúpne dlh na 52 % v roku 2021, 51 % v roku 2022 a 45 % v roku 2023.
Kompletný materiál k rozpočtu nájdete tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/47469.pdf

Základ pre prerozdeľovanie medzi mestské časti je stanovený štatútom hl. mesta

  • DPFO 68:32
  • DZN 50:50
  • Predaj majetku 90:10

Detaily prerozdeľovania financií určuje materiál o percentuálnych podieloch, ten je aktuálny

ZMENA SPÔSOBU ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU

Na zastupiteľstve sme sa venovali aj zmene systému zberu triedeného odpadu. Týka sa zmien spôsobu zberu a prepravy vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi v individuálnej bytovej výstavbe. Zber v zmenenom režime by mal v Bratislave začať v druhej polovici roku 2020. Prvá etapa sa bude týkať mestských častí: Staré Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves a Devín.

Na návrh nás poslancov - Monika Debnárová, Igor Polakovič, Rastislav Tešovič a Martin Vlačiky sa podarilo zmeniť znenie VZN o odpadoch v dôležitej časti, ktorá je venovaná intenzite zberu triedeného odpadu. Za podporu nášho návrhu patrí všetkým mestským poslancom obrovská vďaka!

Vďaka tejto zmene bude možné zvýšiť intervaly zvozov odpadu z jedného na viac krát za mesiac v nadväznosti na aktuálne potreby mestských častí, ak o to požiadajú. 

Navrhovaná zmena paragrafu 12, bod 8: "Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly) je jeden až dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu. V prípade použitia zberných vriec na plasty a papier je interval odvozu jedenkrát alebo viackrát za mesiac v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek. Interval odvozu pre kontajnery typu zvon je jedenkrát za štyri týždne, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu". 

V priebehu júla budú do domácností dodané dve rolky vriec, každá po 25 kusov vriec. Na kalendárny mesiac tak na jednu domácnosť pripadnú 2 kusy  modrých vriec na papier a 2 kusy žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Zberu od domu k domu bude prebiehať raz mesačne priamo spred rodinných domov, čo by malo viesť k zabráneniu znečistenia verejných priestranstiev aj k zvýšeniu komfortu pre obyvateľov. Odhadovaný nárast triedenia odpadu v rodinných domoch je podľa skúseností z iných krajín a miest až 20%.
 

INVESTÍCIE DO ŠPORTU A KULTÚRY

Ako ďalšie sme schválili aj investície na podporu športovej infraštruktúry vo výške 850-tisíc eur pre 17 žiadateľov v programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry, vďaka čomu vzniknú nové zóny určené pre šport a rekreáciu. Maximálna výška dotácie na projekt bola 150-tisíc eur. Vo väčšine prípadov išlo o výstavbu a zveľadenie vonkajších plôch v majetku mesta napr. školské dvory, workoutové ihriská, pumptrackové dráhy, zanedbané „sídliskové“ ihriská či futbalové ihriská.
 
Takisto sme schválili aj investície v programe na podporu športovej infraštruktúry a za riaditeľku ZOO sme zvolili  Júliu Hanuliakovú.
 
Z výberového konania na nového náčelníka Mestskej polície zatiaľ nevzišiel žiaden úspešný uchádzač, nakoľko ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť Mestskú políciu hlavného mesta Bratislava tak, aby mi ho komisia mohla odporučiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva. Zároveň sme odvolali terajšieho náčelníka MsP Mareka Gajdoša k 31.7. 2020. Viac informácií nájdete v tlačovej správe: https://bratislava.sk/sk/sprava/z-junoveho-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-hlavneho-mesta-sr-bratislavy
 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.