Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pripomienky k predloženému VZN o parkovacej politike

Dátum: 01.05.2019
Autor: Monika Debnárová
Pripomienky k predloženému VZN o parkovacej politike

Prehľad pripomienok k parkovacej politike predložených na miestnom zastupiteľstve Vajnory

Žiadame deklarovať, že pred spustením parkovacej politiky Hlavné mesto:

 • Skvalitní verejnú dopravu a posilní spoje aj v smere do našej mestskej časti Bratislava - Vajnory a z nej
 • upraví trasovanie MHD tak, aby bolo zabezpečené napojenie spojov na koľajovú dopravu aj v rámci Vajnor ku železničnej zastávke
 • vybuduje odstavné parkoviská pred vstupom do Bratislavy a parkovacie domy v blízkosti dopravných uzlov
 • zakúpi dostatočný počet nových autobusov a električiek
 • vybuduje plánované radiály, vrátane Vajnorskej radiály

 

2. V §5 návrhu VZN žiadame zapracovať:

 • Zmenu výšky úhrady za Rezidenstkú kartu nasledovne:
 • REZIDENT 1 na 39,- EUR pre prvé auto
 • REZIDENT 2 na 100,- EUR pre druhé auto
 • REZIDENT 3 na 200,- EUR pre tretie auto
 • REZIDENT GARÁŽ ponechať 10,- EUR

 

3. Do prílohy 2 k VZN žiadame zapracovať:

V časti parkovacie karty: 

 • do prvého odseku doplniť do vety v prvom riadku na konci “na tento účel vyhradenom parkovacom mieste” ????????
 • v odesku 3 Prílohy č.2 VZN je spomenuté, že na vydanie karty nie je právny nárok. Trváme na tom, aby o právnom nároku na vydanie karty rozhodovala mestská časť, ktorej sa to týka a nie Hlavné mesto. Preto žiadame túto časť doplniť, že prevádzkovateľ tak môže urobiť iba s predchádzajúcim súhlasom mestskej časti, ktorej sa to ktoré obmedzenie b ude týkať.
 • Do siednmeho odseku tejto časti doplniť medzi typy parkovacích kariet štvrtý druh karty Garážovej parkovacej karty

Určovanie zón musí byť konzultované s mestskými časťami, s jej predchádzajúcim súhlasom

V časti Tézy bod 1.1. Venovanej podmienkam vydania parkovacej karty žiadame zapracovať:

 • Do podmienok vydania parkovacej karty žiadam k bodu 2, kde sa hovorí o podmienkach, ktoré musí splniť žiadateľ, aby mu bola vydaná rezidenstská parkovacia karta:
 • Navrhujeme doplniť … alebo sa preukáže vlastným parkovacím miestom, prípadne vlastníctvom ku garáži. 
 • Veľmi dôležité!!! Vyriešiť ako sa bude posudzovať vydávanie kariet pre podielové spoluvlastníctvo v rodinných domoch a spoločné dvory, ako sa budú posudzovať domácnosti, resp. Byty v spoločných dvoroch. Je dôležité nájsť na to kľúč. 

V časti 1.2. Oprávnenia vyplývajúce z parkovacej karty žiadame zapracovať:

Nakoľko počet voľných hodín pre rezidenta parkujúceho v inej zóne považujeme za nedostatočnú, žiadame o zapracovanie jedného z našich variantných návrhov A, alebo B uvedeného nižšie:

Na každú rezidenstkú kartu žiadame v bode 2, týkajúceho sa Parkovacej karty Rezident 1) o zapracovanie jednej z navrhovaných variant:

 1. zvýšiť počet voľných hodín z 2 hodín denne na 3

Ako odôvodnennie uvádzame napríklad skutočnosť, že pokiaľ rezident navštevuje zdravotné zariadenie, 2 hodiny sú neni dostatočné na to, aby mu stačili na vybavenie. Nehovoriac o tom, že sa to môže nepríjemne dotýkať ľudí, ktorý sú z nejakého dôvodu odkázaní na častú návštevu lekára a s tým spojenými vyšetreniami a čas strávený v zdravotníckom zariadení sa často predĺži aj na 5-6 hodín. 

B) umožniť kumuláciu voľných hodín a ponechať ich využitie na žiadateľovi

V prípade že navrhovaná alternatíva A nevyhovuje, navrhujeme variante vyriešiť tento problém kumuláciou hodín v prepočte na pracovné dni, čo bude predstavovať cca 250 pracovných dní x 2 hodiny je 500 hodín ročne. Takto bude každý motivovaný premyslieť si, ako tie voľné minúty využije.

C) zvýhodniť držiteľov Rezidenčných kariet I, II, II o zvýhodnenie ceny za ročnú električenku

Keďže jedným z cieľov parkovacej politiky je dostať ľudí do verejnenj dopravy, navrhujem, aby držitelia REZIDENTSKÝCH KARIET boli zvýhodnený pri nákupe ročnej permanentky

Ďalej žiadame doplniť:

Výhody parkovacej karty REZIDENT I žiadame doplniť aj ku výhodám pre rezidenčné karty REZIDENT II a REZIDENT III

V časti týkajúcej sa parkovacej karty REZIDENT GARÁŽ:

Nakoľko vnímame ako nepomer nedostatočné zvýhodnenie obyvateľov, ktorí vlastnia rodinný dom a disponujú vlastným parkovacím miestom, vďaka čomu odbremeňujú verejné priestory,   žiadame pre vlastníkov parkovacích miest, alebo garážových státi výraznejšie zvýhodnenie vo forme doplnenia bonusov ku parkovacej karte REZIDENT GARÁŽ uvedených nižšie.

Žiadame, aby sa zohľadnilo, že pri rodinných domoch si mohli ľudia zakúpiť toľko Rezidenčných kariet, REZIDENT GARÁŽ, koľko majú vlastných parkovacích miest

Žiadame zapracovať doplnenie výhod pre držiteľov Garážovej rezidenstskej karty o:

 1. Doplniť ku parkovacej karte REZIDENT GARÁŽ 
  • bonus 2 hodiny denného parkovania vo vlastnej zóne a 
  • 2 hodiny parkovania v ostatných zónach iných mestských častí

Ako odoôvodnenie uvádzame, že aj napriek tomu že vlastník takejto karty má vlastné parkovacie miesto, neznamená to, že svoje auto bude mať neustále zaparkované doma. Potrebuje ho aj využívať a potrebuje sa prepravovať nie len v rámci iných mestských častí, ale aj v rámci svojej vlastnej. Či už do obchodu, lekárne, železiarstva, alebo ide vyzdvihnúť deti po ceste domov a potrebuje zaparkovať pred školou, aby ich naložil. Kedže zrovna môže ísť o zóny spoplatňované, je nemysliteľné, aby bol vo vlastnej mestskej časti spoplatnený.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.