Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bratislava pokračuje v príprave celomestskej parkovacej politiky - na proces inovatívneho verejného obstarávania bude dohliadať externá komisia

Dátum: 16.07.2020
Autor: Monika Debnárová
Bratislava pokračuje v príprave celomestskej parkovacej politiky - na proces inovatívneho verejného obstarávania bude dohliadať externá komisia

Magistrát pokračuje v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému - softvérového jadra. Cieľom je minimalizácia rizika dodania nekvalitnej služby a s tým súvisiacich problémov pri rozbehu. Preto sa bude hodnotiť nielen cena ako jediné kritérium výberu úspešnej ponuky, ale aj jej kvalitu.


PP_ferparkTalčová správa, Magistrát, 16.7.2020:

Takto nastavené kritériá na vyhodnotenie ponúk sú doposiaľ vo verejnom sektore raritou a Bratislava bude jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré do obstarávania informačného systému zavedie kritériá kvality. Týmto spôsobom chceme minimalizovať riziko obstarania problematického alebo nekvalitného systému a naťahovania času úspešného dodania služby. Zároveň chceme ukázať, že aj vo verejnom sektore sa dá obstarávať transparentne a kvalitne. Preto sme sa rozhodli aj hodnotiacu komisiu otvoriť pre zástupcov odbornej verejnosti a masmédií. Sme radi, že členstvo v komisii prijali zástupcovia Slovensko.digital, médií Zive.sk a TouchIT a tiež odborníci na dopravu Igor Dula a Jozef Drahovský. Zastúpenie v komisii majú aj mestskí poslanci a poslankyne, ktorých bude v komisii zastupovať predseda Komisie dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva Jozef Uhler.

Od začiatku roka sme napriek koronakríze absolvovali predbežné trhové konzultácie s 20 spoločnosťami, ktoré sa venujú takýmto alebo podobným službám a v druhej fáze trhových konzultácií sme obdržali 10 rôznych ponúk v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky. V najbližších týždňoch nás čaká ďalšia, najdôležitejšia fáza - samotné vyhlásenie súťaže. Paralelne pripravujeme ďalšie súťaže na súvisiace služby (projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, platobná brána, mobilná aplikácia či parkomaty).

Aké sú novinky v zavádzaní parkovacej politiky?

Implementácia parkovacej politiky

Pri implementácii parkovacej politiky v Bratislave je základným pilierom parkovanie rezidentov - teda obyvateľov s trvalým pobytom, ktorých parkovanie v rezidenčných zónach (“domáce parkovanie”) bude zvýhodnené oproti ostatným typom parkovania (abonentské - pravidelne parkujúci nerezidenti, napr. pravidelná dochádzka do zamestnania; alebo krátkodobé - návštevné parkovanie za hodinové tarify).

So zámerom opodstatnenosti a otvorenia niektorých záchytných parkovísk Magistrát pripravuje aktuálne projektovú dokumentáciu za účelom regulácie súčasného parkovania na priľahlých komunikáciách tak, aby boli záchytné parkoviská využívané (napr. Lokalita Petržalka – sever / Viedenská cesta)

Príprava parkovacej politiky intenzívne pokračuje vo zvýšenom tempe aj napriek reštrikciám spôsobeným dopadmi koronavírusu., Tím parkovacej politiky bol posulnený aby sa príprava akcelerovala.

Aktuálne prebieha verejné obstarávanie IT jadra parkovacieho systému, prebehlo obstaranie zhotoviteľov projektov organizácie dopravy (pre projektovanie parkovania v zónach) a pripravujú sa obstarávania dopravných prieskumov a analýz v niektorých budúcich zónach, obstarávanie modulu vymáhania a kontroly parkovacej politiky, obstarávania mobilnej aplikácie či parkovacích automatov.

Keďže kľúčové obstarávania nie sú ukončené, ešte nie sú známe harmonogramy dodávateľov, na základe ktorých by sme vedeli presnejšie určiť harmonogram spúšťania. Každopádne snaženie smerujeme na spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021 (skôr v druhej polovici).

Spúšťanie po mestských častiach nie je len v rukách Magistrátu, keďže vymedzenie zón vznikne z podnetov mestských častí. Zatiaľ sa rozbehli v rôznych formách pilotné parkovacie zóny v Petržalke (čisto rezidenčné parkovanie orientované na nočné parkovanie registrovaných rezidentov), v Ružinove je funkčná rezidenčná zóna 500 bytov s príparavou rozšíreniana Nivy s Starý Ružinov (po Bajkalskú ul.),  V Rači – Krasňanochv Novom Meste sa finišuje s prípravou zóny Tehelné pole. Regulácie v Novom meste už kopírujú celomestské pravidlá.

Predpokladom v rámci plánu spúšťania celomestskej parkovacej politiky je, že práve tieto mestské časti resp. Ich pilotné budú prvými spustenými. V prvej vlne plánujeme pridať po dohode s vedením mestských častí aj Staré Mesto(predbežne vytipovaná zóna Mýtna – Blumentálska – Krížna), Karlovu Ves (Dlhé Diely) a severnú časť Petržalky. Spúšťanie v ostatných mestských častiach ešte bude predmetom doopravných analýz a prieskumov a rokovaní s mestskými časťami.

Dôležitou časťou prípravy je aj rozbeh riešenia majetkoprávnych vzťahov a zaraďovanie do siete miestnych komunikácií, pretože len na nich je možné aplikovať parkovaciu politiku podľa VZN. Upratanie majetkoprávnych vzťahov je dlhodobý proces, ktorý bol takmer 30 rokov zanedbaný a teda tu máme veľký dlh, do ktorého riešenia sme sa tiež pustili a vytvorili dedikovaný riešiteľský tím. Zdroj: Magistrát 

Termín spustenia parkovacej politiky

Pokiaľ ide o plánovaný termín spustenia celomestskej parkovacej politiky, v procesoch verejného obstarávania je plánovanie náročnejšie. Takýto typ súťaží a ich výsledky spravidla namietajú neúspešní uchádzači, čím sa môžu termíny predĺžiť o ťažko odhadnuteľnú dobu. Okrem procesov verejného obstarávania termín ovplyvňujú aj dopady aktuálnej koronakrízy a výpadky v rozpočte plánované na súvisiace opatrenia. I keď termín spustenia ešte v tejto chvíli nepoznáme, začiatok roka 2021 sa dnes už javí ako nereálny. Aj otvorením hodnotiacej komisie externým odborníkom však chceme toto riziko minimalizovať. 

Popri verejnom obstarávaní systému je dôležitou súčasťou prípravy spustenia celomestskej parkovacej politiky aj riešenie kapacít parkovania na sídliskách, kde s mestskými časťami pripravujeme rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov a na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk. S mestskými časťami tiež spoločne pripravujeme lokality, kde by sa mali spustiť prvé zóny a zároveň vyhodnocujeme pilotnú prevádzku v územiach, kde už funguje. Aj na základe úspešnosti a skúseností dolaďujeme nastavenie ostrej prevádzky celomestskej parkovacej politiky v roku 2021. Je pre nás dôležité, aby obyvatelia cítili, že férové parkovanie nie sú len rezidenčné karty a obmedzenia, ale aj benefity pre obyvateľov. Zdroj: bratislava.sk

Ako bude parkovacia politika fungovať v praxi

Prezentáciu ako bude parkovacia politika fungovať nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/bratislava-potrebuje-ferove-parkovanie