Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako funguje triedený zber odpadov z domácností

SÚBOR
Dátum: 17.08.2020
Autor: Monika Debnárová
Ako funguje triedený zber odpadov z domácností

Milí Vajnoráci, pozrite si zmeny vo vrecovom zbere triedeného odpadu

Súvisiace články

---------

Milí Vajnoráci,

v nadväznosti na ukočenie prvej fázy pilotného projektu k novému spôsobu vrecového zberu vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi v individuálnej bytovej výstavbe, t. j. z rodinných domov, od januára ho rozširuje aj do ďalších troch novozapojených mestských častí - Ružinova, Nového Mesta a Rače. Doterajší systém fungovania zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu od domu k domu boli zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. 

Ciele zavedenia vrecového zberu triedeného odpadu

Cieľom pilotného projektu je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie. Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory. Zavedenie vrecového zberu vyriešilo aj problémy spojené so znečistenými a preplnenými zbernými hniezdami.

Harmonogram zberu je rozdelený podľa zón (zmena od januára 2021)

V prvej fáze pilotného projektu boli Vajnory rozdelené do dvoch zón. Od januára 2021 je systém zberu vriec s triedeným odpadom zjednotený a odvoz sa vykonáva v jeden deň. 

Papier: 29.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., 14.6., 15.7., 13.8.

Plast: 29.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., 8.6, 23.6, 9.7, 26.7, 10.8, 24.8.

Ulice: Bagrovisko, Baničova, Buzalkova, Čierny chodník, Dorastenecká, Hospodárska, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Kúkoľová, Na doline, Na jarku, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Ochotnícka, Osloboditeľská, Pod krížom, Pod lipami, Pod Válkom, Pračanská, Pri mlyne, Pri nadjazde, Pri pastierni, Pri starom letisku, Pri Struhe, Pri šanci, Príjazdná, Roľnícka, Rybničná, Skuteckého, Šachorová, Šaldova, Šinkovská, Šinkovské, Široká, Šutráková, Šuty, Tibenského, Tomanová, Uhliská, Vajnorské jazerá, Veľké Štepnice, Za farou, Za humnami, Za mlynom, Zátureckého, Zbrody

Odvozný deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO

Leták nájdete tu

Počet dodaných vriec (zmena od januára 2021)

Na základe prieskumu z prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu bol navýšený počet modrých vriec na papier na 26 ks a počet žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny na 32 ks. Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu (ak ste minuli dodané vrecia) je potrebné, aby ste kontaktovali OLO, ktoré vám ich dodanie zabezpečí

  • 02/50 110 111, 02/50 110 660
  • zakazka@olo.sk

Frekvencia odvozu (zmena od januára 2021)

Zvýšená bude aj frekvencia odvozu žltých vriec počas mesiacov jún, júl a august na dvakrát mesačne*

Zber vriec s vytriedeným odpadom

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy

Obyvatelia bytových domov môžu obyvatelia aj naďalej riešiť dodanie nádob na triedený odpad cez svojich správcov bytových domov.

Ako správne triediť odpad

Čo do modrých vriec patrí ? noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice

Čo do modrých vriec nepatrí ? znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojovoé kartóny, použité papierové vreckovky a utierky

Čo do žltých vriec patrí?neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácností, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny (viacvrstvové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov), kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov

Čo dožltých vriec nepatrí?znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a podobne), guma, kabelky, molitan, objemný polistiren, znečistené fólie, plexisklo, bazóny, autopalsty, žalúzie)

Financovanie vrecového zberu triedeného odpadu

Do nového systému vrecového zberu budú od roku 2021 zapojené aj ďalšie mestské časti. Náklady triedeného zberu sú financované organizáciou zodpovednosti výrobcov. V prípade hlavného mesta je to spoločnosť NATUR-PACK, a.s., s ktorou má mesto uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Ak máte akékoľvek konštruktívne pripomienky, prípadne vylepšenia, či návrhy, napíšte mi ich prosím do komentára pod tento článok. Vopred vám veľmi pekne ďakujem

Monika Debnárová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Častejšie zavedenie zberu triedeného odpadu počas letných mesiacov umožnil pozmeňovací návrh k VZN o odpadoch, ktorý som spolu s kolegami poslancami (Debnárová, Polakovič, Tešovič, Vlačiky) podala na júnovom zastupiteľstve 2020. Oproti pôvodnému návrhu sme doplnili zmenu uznesenia VZN, par 13, odsek 7 v nasledovnom znení: "Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly) je jeden až dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu. V prípade použitia zberných vriec na plasty a papier je interval odvozu jedenkrát alebo viackrát za mesiac v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek. Interval odvozu pre kontajnery typu zvon je jedenkrát za štyri týždne, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Sklo Veľkosť: 63.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2020
Papier Veľkosť: 61.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2020
Plasty Veľkosť: 74.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2020
Bio_zo zahrad Veľkosť: 57 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2020
NP_Alchymia_odpadu_BRATISLAVA_final-1 Veľkosť: 6.11 MB Formát: pdf Dátum: 26.8.2020
VZN odpady final Veľkosť: 330.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.8.2020
triedeny zber vajnory 2021 Veľkosť: 1.43 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.