Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Na júnovom mestskom zastupiteľstve podporili poslanci nami predložený pozmeňovací návrh VZN o nových pravidlách triedeného odpadu

Dátum: 25.06.2020
Autor: Monika Debnárová
Na júnovom mestskom zastupiteľstve podporili poslanci nami predložený pozmeňovací návrh VZN o nových pravidlách triedeného odpadu

Na dnešnom mestskom zastupiteľstve sme odsúhlasili Všeobecne záväzné nariadenie o nových pravidlách zberu triedeného odpadu, avšak v upravenom znení, ktoré sme predložili spolu s kolegami Igorom Polakovičom, Rastislavom Tešovičom a Martinom Vlačiky.

Na dnešnom mestskom zastupiteľstve sme odsúhlasili Všeobecne záväzné nariadenie o nových pravidlách zberu triedeného odpadu.

V súvislosti s vývojom diskusie občanov ohladom zavádzanía vrecového zberu pre rodinné domy sme spolu s kolegami Igorom Polakovičom, Rastislavom Tešovičom a Martinom Vlačikym predložili návrh na zmenu VZN a doplniť ho o formuláciu, týkajúcu sa počtu zvozov v jednotlivých lokalitách. Zároveň však chápeme aj nastavenie a obmedzenia pilotu. Toto doplnenie uznesenia však je potrebné urobiť aj preto, aby sme nemali v budúcnosti problém meniť počty zvozov a reagovať tak na potreby mestských častí aj v budúcnosti.

Konkrétne je našim cieľom zmeniť formuláciu navrhovaného počtu intervalov odvozu z 1 krát za mesiac na jeden, alebo viac krát za mesiac a to v nadväznosti na aktuálne potreby mestských častí.

Túto potrebu pripomienkovali aj viaceré subjekty v rámci pripomienkového konania, kedy namietali nedostatočnosť navrhovaného cyklu jedn krát za mesiac. Zo skúsenosti iných samospráv síce vychádza, že jednomesačný cyklus vývozu zberných vriec je dostatočný, no zároveň je potrebné pamätať aj na to, aby v prípade že mestské časti tento interval vyhodnotia ako nedostatočný, aby mali možnosť požiadať Magistrát o zmenu intervalu zvozu v nadväznosti na jej aktuálne potreby.

Nakoľko ide o pilotný projekt, náš pozmeňujúci návrh má vytvoriť priestor na umožnenie prehodnotenia frekvencie cyklu v čase a to na základe objektívneho kritériá zisteného vyhodnotením pilotnej fázy zavádzania vrecového zberu na plasty a papier v lokalitách s individuálnou bytovou výstavbou. Zároveň sa tak vyhneme opätovnému prerokovávaniu a úpravám toho istého materiálu v budúcnosti.

Na mestskom zastupiteľstve sme predložili pozmeňovací návrh k predloženému Všeobecne záväznému nariadeniu o odpadoch v nasledovnom znení:

Navrhovaná zmena paragrafu 12, bod 8:

Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly) je jeden až dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu. V prípade použitia zberných vriec na plasty a papier je interval odvozu jedenkrát alebo viackrát za mesiac v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek. Interval odvozu pre kontajnery typu zvon je jedenkrát za štyri týždne, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu.

Pozmeňovací návrh VZN predložili spolu so mnou nasledovní poslanci: 

  • Monika Debnárová
  • Igor Polakovič
  • Rastislav Tešovič
  • Martin Vlačiky

Za podporu nášho pozmeňovacieho návrhu všetkým poslancom patrí naša obrovská vďaka!

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.