Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úplne znenie rozhovoru vo Vajnorských novinkách 04/2019

Dátum: 29.04.2019
Autor: Monika Debnárová
Úplne znenie rozhovoru vo Vajnorských novinkách 04/2019

Úplne znenie rozhovoru do Vajnorských noviniek o tom, aký mám vzťah k Vajnorom, čo by som chcela vo Vajnoroch dosiahnuť, v ktorých komisiách pôsobím a veľa iných zaujímavostí ...

1)       Aký je váš vzťah k Vajnorom?

Do Vajnôr sme sa prisťahovali pred vyše desiatimi rokmi - mesiac pred Vianocami, ako mladá rodina s dvomi deťmi z centra mesta. Pred tým sme bývali v reštitučnom dome, preto sme si začali hľadať niečo nové na bývanie pre našu rodinku. Vo Vajnoroch sme našli kombináciu mestského života s vidieckym štýlom bývania, ktorý sme hľadali. Naše deti tu začali chodiť do školy, našli si tu nových kamarátov a veľmi sa nám páčilo, že celá rodina sme začali žiť športom. Náš syn Riko začal trénovať futbal a preto sa aj väčšina našich aktivít pohybovala okolo futbalu a futbalového štadiónu. Vtedy sme spolu s kamarátmi z futbalu založili aj občianske združenie na podporu voľnočasových aktivít pre deti a “Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu”, ktoré funguje až dodnes. Avšak od kedy nám deti vyrástli, je zamerané hlavne na organizáciu denných letných táborov a detských kurzov varenia.


2)      Kde ste zamestnaný prípadne kde pôsobíte v "civile"?

Pracujem vo vedľajšej mestskej časti ako konateľka spoločnosti Media Rača. mediálny a reklamný priestor mestskej časti, vydávame miestne noviny a vyrábame pre Raču suveníry. Okrem toho získavam aj reklamných partnerov k najvýznamnejším podujatiam Rače. K mojim najväčším projektom patrí pódium Kaufland na kruhovom objazde, ktoré patrí k najobľúbenejším stagom počas Račianskeho vinobrania.


3)      Čo je prioritou vášho pôsobenia v zastupiteľstve čo by ste chceli dosiahnuť?

Na úvod by som rada skonštatovala, že som plne stotožnená so spoločným programovým vyhlásením starostu terajšieho miestneho zastupiteľstva a starostu Michala Vlčeka pre roky 2018-2022, ktoré sme si odsúhlasili na aprílovom zastupiteľstve. Okrem toho však mám navyše v pláne iniciovať aj revitalizáciu zvyšnej časti Roľníckej ulice, vrátane revitalizácie dažďovej kanalizácie a opravy chodníkov, ako i pokládku elektrických a telefónnych vedení do zeme. Veľmi by som chcela, aby hlavná Roľnícka ulica - cez ktorú chodia všetci do Čiernej vody bola najkrajšou ulicou vo Vajnoroch. Hneď od zvolenia do funkcie spolupracujem so starostom na viacerých projektoch. Riešime dobudovanie verejného vodovou na ulici Za humnami, vybudovanie verejného osvetlenia na uliciyach Za humnami, pod nadjazdom a na Rybničnej ulici, ďalej vybudovanie cyklotrasy na ulici pri Mlyne v smere na železničnú zastávku a verím, že v krátkej dobe sa dočká cyklotrasy aj Rybničná ulica. takisto veľmi podporujem aj osadenie nových kamier na problémových miestach vo Vajnoroch, ako i posilnenie mestskej polície a pripravujeme aj zlepšenie služieb občanom - napríklad zavedením nového spôsobu komunikácie s občanmi o dôležitých otázkach obce zriadením aplikácie pre mobily. A na pomoc občanom pripravujeme zriadenie bezplatnej právnej poradne pre občanov. V rámci sociálnej oblasti veľmi podporujem vybudovanie nového Seniorcentra v budove starej Pastierne, ako i aktivity zamerané na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež. S tým súvisí aj môj zámer, iniciovať revitalizáciu Vajnorských jazier a  Šprinclovho majera, ktorý považujem za ideálne miesto na vybudovanie verejného parku. Ďalej mám v pláne úzko spolupracovať aj s miestnymi spolkami a združeniami na podpore a propagácii vajnorského ornamentu, ale aj typických vajnorských produktov a podujatí, s cieľom prilákať do Vajnôr viac záujemcov o naše kultúrne dedičstvo.

V rámci pôsobenia v meste mám v pláne vyriešiť zámenu pozemkov pod futbalovým ihriskom a detským ihriskom, zlepšiť dopravu a znížiť tranzit áut cez Vajnory. Za najväčšie výzvy považujem zavedenie električky do Vajnor a jej zokruhovanie s Račou, ako i oživenie vlakového spojenia Vajnory - Východné  -Nové Mesto – Filiálka. Na informovanie o dianí v meste mám založenú aj samostatnú web stránku www.monikadebnarova.sk, kam pravidelne dopĺňam informácie o tom v akom stave sú veci ktoré riešim. Postupne by mala byť táto stránka zviditeľnená aj na oficiálnej stránke mestskej časti vajnory.sk.

4)      V ktorých komisiách ste členom?

Vo Vajnoroch som predsedníčka komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov a členka  komisie kultúry a zahraničných stykov. Jej úlohou je vytvorenie prostredia pre zosieťovanie podnikateľskej obce a tretieho sektora s verejnou správou, s cieľom spolupracovať a participovať na spoločných projektoch pre prospech mestskej časti a jej obyvateľov. V mestskom zastupiteľstve som sa zamerala na komisie podľa mojich priorít, ktoré som si stanovila ako mestská poslankyňa. Stala som sa členkou komisií - dopravnej a informačných systémov, finančnej stratégie a podnikanie s majetkom mesta, komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu a mandátovej komisie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.