Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

Október 2020

Zrušené - Vajnory cup - II. kolo indoorovej série volejbalových turnajov
24. október 2020

Zrušené - Vajnory cup - II. kolo indoorovej série volejbalových turnajov

Miesto: ZŠ Kataríny Brúderovej, Telocvička

amatérsky turnaj volejbalových MIX teamov  Organizujú: Vajnorskí teoreticiv spolupráci s MČ Vajnory

Zrušené! - Zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok vo Vajnoroch
24. október 2020

Zrušené! - Zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok vo Vajnoroch

Miesto: Zberný dvor, Pri mlyne

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha) a nasledovných podmienok Termín zberu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je vo Vajnoroch naplánovaný na  24.10.2020 od 10:30 do 12:30 v zbernom dvore na ulici Pri mlyne. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna. Mestská časť zároveň upozorňuje na svojich web stránkach obyvateľov, že zberný dvor na ulici Pri Mlyne je určený výhradne pre zber  biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu  (zelený odpad). Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta!  

Kurz Nordic walkingu
25. október 2020

Kurz Nordic walkingu

Ak sa chcete s NORDIC WALKINGOM zoznámiť (vyskúšať) , naučiť správnu techniku, príďte na najbližšie kurzy vo Vajnoroch, NW palice zapožičiam bezplatne : 25 Október (Nedeľa) v čase od 9,00 do 12,00hod), prihlásenie https://snwa.sk/podujatie/mini-kurz-ba-vajnory-3/ Kontakt : Peter Sivák, mobil 0911 678 593 alebo peter.sivak70@gmail.com

Zrušené! - Talk show
25. október 2020

Zrušené! - Talk show

Miesto: DK Vajnory, Malá sála
ZRUŠENÉ !!! Talk Show Igora Roya
25. október 2020

ZRUŠENÉ !!! Talk Show Igora Roya

Miesto: Malá sála DK Vajnory

Podujatie organizuje: VOD s podporou MČ BA-Vajnory

November 2020

Vajnorský širáček
7. - 8. november 2020

Vajnorský širáček

Miesto: DK Vajnory

prehliadka divadiel a amatérskych súborov Organizátor: Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory  

MZ Vajnory
12. november 2020

MZ Vajnory

Miesto: MÚ Vajnory, Sobášna sieň
Zrušené - Martinská zábava
13. november 2020

Zrušené - Martinská zábava

Miesto: DK Vajnory

Organizuje: FK Vajnory v spolupráci s MČ Vajnory

Katarínska zábava
21. november 2020

Katarínska zábava

Miesto: DK Vajnory

Organizuje: HK Vajnory v spolupráci s MČ Vajnory

Zber tiredeného odpadu
23. november 2020

Zber tiredeného odpadu

Miesto: Zóna A

Ulice patriace do zóny A: Baničova, Dorastenecká, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Ochotnícka, Oslobiditeľská, Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Roľnícka, Rybničná, Skuteckého, Šaldova, Šutráková, Za farou, Zátureckého

Zber tiredeného odpadu
24. november 2020

Zber tiredeného odpadu

Miesto: Zóna B

Ulice patriace do Zóny B: Bagrovisko, Buzalkova, Čierny chodník, Hospodárska, Kúkoľová, Na jarku, Pod krížom, Pračanská, Pri mlyne, Pri nadjazde, Pri starom letisku, Pri šanci, Príjazdná, Šachorová, Šinkovské, Široká, Šuty, Tibenského, Tomanova, Uhliská, Vajnorké jazerá, Veľké tepnice, Za humnami, Za mlynom, Zbrody

December 2020

Uvítanie detí do života
1. december 2020

Uvítanie detí do života

Miesto: Obradná sieň MÚ Vajnory