OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

VYSVETLENIE POJMOV 

Mimoriadna situácia

je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. 

Núdzový stav

je súbor opatrení štátu, ktorými možno na postihnutom, alebo bezprostredne ohrozenom území riadiť, obmedzovať a prispôsobovať činnosť štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií, hospodárskych subjektov a spoločneských organizáci, v nevyhnutnom orzsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti, upresniť povinnosti a úlohy ozbrojených síl ak došlo, alebo hrozí že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osoôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej, alebo inej prevádzkovej havárie

Štátne hmotné rezervy

tvoria sa na ochranu ekonomiky a na riešenie krízových situácií, alebo mimoriadnych udalostí (povodne, stavy núdze v energetike, potravinovej bezpečnosti štátu, pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcih z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopĺňané, spravované, uložené a ochraňované na území Slovenskej republiky. Delia sa na hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby. Sú plne vo vlastníctve štátu, ale pripúšťa sa aj možnosť vlastníctva PO, alebo FO na základe zmluvy so správou ŠHR. (Viac v Zákone https://www.epi.sk/zz/2012-372)

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.