OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

SUMÁR PLATNÝCH OPATRENÍ POČAS MOMORIADNEJ SITUÁCIE A VYHLÁSENÉHO NÚDZOVĚHO STAVU

Zhruba 40 opatrení, ktoré boli prijaté na pondelkovom ústrednom krízovom štábe, by malo zvýšiť najmä ochranu ľudí nad 65 rokov pred šírením koronavírusu. V utorok pred rokovaním vlády o tom informoval premiér Igor Matovič. Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup a od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest merať ľuďom telesná teplota.

POVINNOSTI A OBMEDZENIA

POVINNÉ NOSENIE RÚŠOK - PLATÍ PRE VŠETKÝCH OBČANOV

Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou.  Kamkoľvek idete, noste ochranné prostriedky - rúška, respirátory, rukavice.

VEREJNÉ PODUJATIA, KULTÚRNE AKCIE, SPOLOĆENSKÝ ŽIVOT 

Úrad verejného zdravotníctva nariadil Vyhláškou zo dňa 9.3.2020 zákaz usporadúvania a organizovania verejných podujatí kultúrneho, športového, spoločenského alebo iného charakteru. Nadväzujúc na prvotné opagtrenia UVZ, ako i na opatrenia samospráv pristúpilo sa k preventívnemu uzatvoreniu škôl a materských škôl a jaslí, vrátane všetkých pridružených školských zariadení v pôsobnosti mestských častí.
V nadväznosti na vyššie uvedené pristúpila 12.3.2020 vláda aj k celoplošnému zatvoreniu všetkých všetkých škôl, škôlok, stredných škôl a vysokých škôl, ako i všetkých sociálnych a kultúrnych zariadení na celom území SR.
Takisto bude od tohoto dátumu obmedzená aj prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu a cez prac. týždeň budú mať obmedzené otváracie hodiny. Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky, fitnescentrá a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier. Reštaurácie a hotely zostanú otvorené. Toto opatrenie platí do 31.3.2020
Po prijatí nových opatrení vlády z 23.3. sa verejnosti zakazuje vstup do prevádzok verejného stravovania a do stánkov s rýchlym občerstvenmím, odporúča sa predávať iba cez okienko, alebo mimo prevádzky.
Obchody či prevádzky so službami sú už od pondelka 16. marca 2020  zatvorené. Výnimku majú predajne potravín, lekárne, drogérie, novinové stánky, banky, pošty a niekoľko ďalších typov prevádzok.  To platí aj pre bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská, detské kútiky, obvodné centrá, či kulúprne zariadenia .
Od pondelka 23.3. budú všetky prevádzky potravín, drogérií, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci.
Ľudia stojaci v akomkoľvek rade majú dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup.
Takisto naďalej pretrváva aj zákaz usporadúvania kultúrnych podujatí, ale i iných spoločneksých podujatí, či zdržovania a sttetávanie sa a zhromažďovania vo väčších skupinách. 
Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.
Ak máte otázky ohľadom uskutočnenia podujatí na území vašej mestskej časti, alebo obce, informujte sa telefonicky na front officoch samospráv. Pokiaľ vás zaujímate o celoslovensky plánované kultúrne a športové podujatia, alebo o fungovania kín, divadiel, múzeí - obrátte sa priamo na Ministerstvo kultúry SR. 
Kontaktné čísla: 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114. 

ZAVEDENIE OTVÁRACÍCH HODÍN PRE SENIOROV

Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h.

KARANTÉNNE OPATRENIA 

Naďalej platí povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí (všetci občania SR, ktorí sa vracajú zo zahraničia zo všetkých európskych krajín idú do povinnej 14-dňovej karantény. Jej porušenie sa bude trestať a pobyt v karanténe sa bude kontrolovať).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zabezpečuje návraty občanov Slovenska, ktorí sa chcú z cudziny dostať domov na Slovensko. Rozhodla o tom vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 15. marca 2020.  Občania musia v prvom rade dať o sebe vedieť veľvyslanectvu v krajine, v ktorej sa nachádzajú, aby bolo možné zistiť ich počty a rozhodnúť kedy a akou formou ich prepraviť.
Všetci títo naši občania však musia  po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR /Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly/. 
 
Občania, ktorí už sú po návrate z cudziny doma na Slovensku a nechcú absolvovať povinnú karanténu v spoločnej domácnosti so svojimi rodinami či blízkymi, takisto môžu využiť zariadenia MV SR - pre tento účel je potrebné volať linku 112. Pripravuje sa zmena zákona v záujme ochrany verejného zdravia pre potreby využívania lokalizačných služieb mobilných operátorov v čase krízových situácií. Príslušná zmena zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní.

LOKALIZÁCIA TELEFÓNOV

Ešte v priebehu dnešného dňa predloží vláda na skrátené legislatívne konanie zákon, aby sa mohli využívať dáta mobilných operátorov o lokalizácii občanov v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu. Pôjde o dočasné obmedzenia slobody v podobe monitoringu pohybu osôb v karanténe a používania ich osobných údajov pre potreby UVZ. V spolupráci s viacerými subjektami a telekomunikačnými operátormi sa vytvorí systém na dočasnú identifikáciu osôb a ich následnú lokalizáciu za účelom zabránenia šírenia nákazy koronavírusom, vrátane tých, ktorí môžu byť nakazení, alebo prišli do kontaktu s nakazenými osobami. 

FUNGOVANIE ÚRADOV A INŠTITÚCIÍ

FUNGOVANIE DOMOV DôCHODCOV A DSS

Seniori sú pri pandémii najzraniteľnejší. V zariadeniach sociálnych služieb ako domovy dôchodcov bude vyhlásený núdzový stav, s cieľom zefektívniť ochranu seniorov. Sprísnia sa ak postupy na dodržiavanie maximalnej hygieny v týchto objektoch. Takisto ÚVZ vydá opatrenia na zákaz návštev v Domovoch dôchodcov.
ÚVZ uzatvorí aj činnosť denných stacionárov. Klienti DDS tam už nebudú môcť chodiť, zamestnanci stacionárov im budú pomáhať v ich domácnostiach. Pôjde napríklad o nákupy pre seniorov, dovoz liekov a podobne. 

Pohyb dôchodcov bude obmedzený. Dôchodcovia budú môcť vychádzať z domov a bytov len v “absolútne nevyhnutných prípadoch”. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.
Vláda je pripravená v prípade nutnosti prijať aj zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.

FUNGOVANIE ÚRADOV

Miestne úrady takisto fungujú v obmedzenom režime. Otváracie hodiny na všetkých úradoch a klientských centrách sa skrátia na 3 hodiny denne. O fungovaní jednotlivých miestnych úradoch budú informovať svojich obyvateľov starostovia jednotlivých mestských častí na svojich web stránkach.
Prijíma sa aj niekoľko opatrení k posunutiu zákonných termínov niektorých vecí, ktoré by ľudia museli vybavovať na úradoch. Vláda odporúča využívať e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia. Vláda upozorňuje občanov a apelovuje na nich, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady, ale začať využívať možnosti elektronického vybavovania. 
  Viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva. Rovnako je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu v prípade, ak už  občan bol držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

  SÚDNICTVO, KONKURZY, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  Podľa vyjadrení ministerky justície- Kolíkovej bude štát promptne reagovať na existujúce súdne konania a pracujú aj na predstavení niekoľkých legisltívnych zmien. Nová vláda prišla 23.3. aj s návrhmi niekoľkých zákonných opatrení súvisiacich s uplatňovaním majetkových práv, predlžujú sa aj lehoty na odvolania, dovolania a pod. Pripravujú sa aj opatrenia v súvilosti s konkurzami, súdnou radou a najvyšším súdom. Prijímajú aj aj opatrenia súvisiace s verejným obstarávaním. Zároveň sa pozastavuje povinnosť zápisu do registra konečného užívateľa výhod. Takisto bol pozastavený aj výkon dražieb a zálložného práva. Pojednávania na súdoch sú v čase mimoriadnej situácie pozastavené, iba v nevyhnutnom rozsahu, vymedzenom zákonom s tým, že verejnosť bude z pojednávaní vylúčená. 

  FUNGOVANIE ŠKOLSTVA A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

  ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA POČAS VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  Od 13.3. 2020 sú dočasne zatvorené všetky školy, škôlky, ale i vysoké školy, vrátane všetkých ostatných školských zariadení (aj školských jedální). Toto opatrenie platí až do odvolania.
  Ak máte otázky ohľadom prerušenia vyučovania a iných školských aktivít, maturít, prijímacích skúšokvrátane plánovaných školských výletov, zájazdov a podobne, obráťte sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. 
  Kontaktné čísla: 02/59 374 111. 
  Taklisto sa ruší testovanie žiakov základných škôl - t.j. overovanie vedomostí žiakov 9 ročníkov základných škôl a 4 ročníkov osemročných gymnázií na školský rok 2019/2020. Ruší sa aj externá časť maturity a písomná časť internej maturity (riadny aj náhradný termín na tento školský rok). Interná maturita sa bude konať do 2 týždňov od obnovenia vyučovania v termíne do 30.6.2020. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.5. A to bez nutnosti prikladania potvrdení o zdravotnom stave. Prímačky na stredných školách sa uskutočnia najneskôr do 30.06. Zápis do prvého ročníka základných škôl sa uskutoční v čase od 15.- 30.04 avšak bez osobnej prítomnosti detí. Aj podávanie prihlášok do materských škôl je posunuté na 30.04 - 31.05. takisto bez nutnosti prikladať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vysoké školy takisto pripravujú vlastnú smernicu. s opatreniami
   
  Ministerstvo školstva pripravuje aj usmernenie k systému online vzdelávania pre študentov a žiakov - ucimenadialku.sk. Na tomto webe nájdu všetci učitelia, ale i rodičia a žiaci materiály k digitálnemu vzdelávaniu, všetky platformy, online hodiny, ale i weby, ktoré budú združené pod jedným portálom. Budú tu aj informácie o termínoch pre rodičov, ktoré sa dotýkajú všetkých žiakov, ale i usmernenia k prijatým opatreniam pre riaditeľov škôl a učiteľov. Cieľom portálu je zjednotiť systém dištančného vzdelávania a vytvoriť priestor, kde bude na jednom zhromaždených viacero vzdelávacích portálov na jednom mieste. Budú tam sprístupnené aj vzdelávacie portály, ktoré ponúkli pomoc počas obdobia mimoriadnej situácie bezplatne.

  POVINNOSŤ VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE

  Od pondelka 30.3. bude na podporu vzdelávania žiakov a študentov základných škôl prebiehať  súbežne aj dištančné vzdelávanie pre žiakov záklaných a stredných škôl v rámci vysielania verejnoprávnej televízie RTVS v rozsahu 100 minút denne v čase od 9:15b - 11:00 h.
   
  Verejnoprávny poskytovateľ RTVS bude okrem podpory vzdelávania zabezpečovať aj pravidelné vysielanie omše prostredníctvom televízneho vysielania, nakokoľko boli zrušené až do odvolania

  FUNGOVANIE ZDRAVOTNÍCTVA

  Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.
  NÁVŚTEVY LEKÁROV
  Pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré by ohrozovali zdravých ľudí, sa odsúvajú. V prípade potreby treba kontaktovať svojho lekára telefonicky a riadiť sa jeho radami
  ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNOCIACH A DSS
  Zákaz návštev - Zakázané sú návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Zaviedlo sa všeobecné odporúčanie zakázať všetky návštevy v domovoch sociálnych služieb. Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch.
   
  Núdzový stav, ktorý od 16. marca 2020  vláda vyhlásila pre štátne nemocnice, sa od 19. marca 2020  rozšíruje na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, a to bez ohľadu na vlastníctvo. Rozhodla o tom vláda 18. marca 2020 . Podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa pracovná  povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk
  Toto opatrenie má umožniť presuny personálu a techniky, zdravotníci nemôžu odmietnuť prísť do práce a nebudú môcť vstúpiť do štrajku. Zároveň vláda požiadala aj súkromné nemocnice, aby prestali poskytovať plánované operácie a zdravotnícke kapacity držali pre potreby starostlivosti o pacientov nakazených koronavírusom.
   
  Pre všetky nemocničné zariadenia platí povinnosť postarať sa o ľudí, ktorí pociťujú príznaky naznačujúce možné infikovanie
  Policajti i vojaci budú prítomní v tých zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy. Štát pred každou nemocnicou, kde sa realizujú odbery, zriadi odberné miesta, kde môže prísť pacient autom. Priamo odtiaľ mu spravia zdravotníci stery. Štát zároveň zakázal vývoz potrebných liekov mimo SR.
   
  Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné

  VYČLENENIE TROCH SAMOSTATNÝCH NEMOCNÍC PRE NAKAZENÝCH

  Na Slovensku by mali byť tri nemocnice vyčlenené na liečbu ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, východe a strede krajiny. V ostatných nemocniciach majú byť samostatné pavilóny. 

  FUNGOVASNIE SLUŽIEB A ZÁKONNÉ POVINNOSTI

  FUNGOVANIE DODÁVOK, VODY, ELEKTRINY, PLYNU A ODVOZ ODPADU

  Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) obmedzila fungovanie svojich zákazníckych centier, služby bude poskytovať elektronicky. OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú zaistiť nepretržitú dodávku elektrickej energie.

  VÝROBA A VÝROBNÉ PODNIKY POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  Ak máte otázky ohľadom pokračovania výroby, alebo činnosti výrobných podnikov, obráťte sa priamo na Ministerstvo hospodárstva SR. 
  Kontaktné číslo: 02/4854 1111.

  ZÁSOBOVANIE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  Túto agendu rieši Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade že potrebujete kvôli svojej práci informácie o obmedzeniach zásobovania, prepravy, či dopravy cez hranice s inými štátmi, alebo potrebujete niečo previezť (tovar, alebo ako dopravca) obráťte sa priamo na Ministerstvo hospodárstva SR, prípadne Ministerstvo dopravy SR a výstavby SR.

  Kontaktné čísla:  02/4854 1111 alebo 02/5949 4111.

  OPATRENIA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA NA ZMIERNENIE DOPADOV

  Minister hospodárstva Peter Žiga navrhol súbor prvých 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľskému sektoru prekonať dopady situácie spôsobenej šírením koronavírusu. „Cieľom je, aby ekonomika fungovala, produkovali sa výrobky a poskytovali služby.

  OPATRENIA MAGISTRÁTU HL. MESTA SR - BRATISLAVY

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom a jej ekonomickými dopadmi, ktoré sú už dnes zrejmé, rozhodlo 24.3. vedenie mesta o rozdelení tohtoročnej dane z nehnuteľností pre všetky fyzické osoby a fyzické osoby živnostníkov na tri splátky. Posúva sa zároveň aj termín doručovania výmerov. V prípade, že bude možné začať doručovať rozhodnutia v máji 2020, predpokladaná splatnosť prvej splátky dane z nehnuteľností by mohla byť približne na prelome júla a augusta.

  FUNGOVANIE DOPRAVY

  Naďalej sa pokračuje v hraničných kontrolách na hraničných prechodoch. Všetky hraničné prechody, okrem vybraných sú aj naďalej zatvorené. Zatvorené sú aj všetky tri medzinárodné letíská v Bratislave, Košiciach a Poprade. Zastavená je medzinárodná autobusová a železničná doprava, okrem zásobovania.  Od piatka 13. marca platia obmedzenia v medzinárodnej osobnej doprave, železničná i autobusová doprava v SR funguje v prázdninovom režime  Bezplatné cestovanie vlakmi je od 23.3. pre študentov bude zrušené, a to počas uzavretia škôl. Zaviazané k tomuto opatreniu bude ministerstvo dopravy. Študenti podľa Matoviča majú byť v súčasnej situácii doma, nie cestovať bezplatne vlakmi na výlety.  Mestská hromadníá doprava bude aj naďalej fungovať v prázdninovom režime

  Železničná doprava v SR prechádza na prázdninový režim a vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Pokiaľ sa predsa len rozhodnete použiť na presun dopravné prostriedky, vstup do nich je povolený len v ochranných rúškach. 

  PREPRAVA MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

  Mestská hromadná doprava v Bratislave rwagovala na situáciu tak, že obmedzila možnosť nastupovania a vystupovania pasažierov cez predné dvere a od 16.3. Začne premávať v prázdninovom režime. Zrušené boli školské spoje od 10. marca 2020 (utorok) až do odvolania. Linka 31 a 39 bude premávať počas pracovných dní v režime – „školské prázdniny“. V dňoch 7. - 15. marca 2020 vykoná Dopravný podnik (DPB) celoplošnú hĺbkovú dezinfekciu všetkých vozidiel nad rámec každodenného čistenia. Vodiči MHD budú na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie. Vstup do hromadných prostriedkov je povolený iba v rúškach. 
  Pokiaľ máte otázky ohľadom taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov, túto agendu má v gescii Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
  Kontaktné čísla: 02/5949 4111.

  CESTOVANIE A HRANIČNÉ PRECHODY

  HRANIČNÉ PRIECHODY

  V súvislosti s hrozbou koronavírusu sa už od piatka 28. februára 2020 na medzinárodných letiskách SR vykonáva zdravotná kontrola každého pasažiera. Informovali o tom zástupcovia štátu po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR vo štvrtok 27. februára 2020. Kontroly sa vzťahujú na medzinárodné letiská v Bratislave, Poprade a v Košiciach. Prebieha na nich meranie telesnej teploty pasažierov prichádzajúcich na územie SR. Aktuálne informácie nájdete na FB stránke polície.
   
  Na hraničných priechodoch sa distribuujú informačné letáky. Informačná kampaň je už rozšírená aj na ďalšie hraničné prechody pre cestnú dopravu. Týka sa to prechodov: KitsseJarovce, Berg, Rajka, Kúty, Vyšné Nemecké, Makov a DrietomaMotoristi sú povinní prechádzať úsekom hraničného priechodu zníženou rýchlosťou.
   
  Maďarsko-slovenskú hranicu bez povinnosti absolvovať karanténu môžu aktuálne občania, ktorí žijú či pracujú na území Slovenska/Maďarska najviac 30 km od hraníc.
  Takisto sú od 12.3. zatvorené aj všetky tri medzinárodné letíská v Bratislave, Košiciach a Poprade. Takisto sa zastavuje aj medzinárodná autobusová aj železničná doprava z Maďarska, Rakúska, Ukrajiny a z ČR, okrem zásobovania.

  VSTUP NA SLOVENSKO

   Vstup na Slovensko je umožnený len osobám, ktoré majú povolenie na pobyt, musia však podstúpiť 14-dňovú karanténuPovinná 14-dňová domáca karanténa platí od 13.03. 2020 až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
   Osoby, ktorým štát umožnil kolektívny návrat domov /repatriácie zabezpečuje rezort zahraničných vecí/, sú povinné absolvovať karanténu v niektorom zo štátnych zariadení.
   Za nedodržanie  karantény hrozí fyzickej osobe sankcia vo výške 1659 eur. Ak máte obavu z ohrozenia svojich blízkych a chcete karanténu absolvovať v štátnom zariadení, volajte linku 112.

   Niektoré kategórie zamestnancov majú výnimky z povinnej karantény, napríklad pracovníci v medzinárodnej doprave, ošetrovatelia, zdravotníci  či občania SR s trvalým či prechodným pobytom  v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hraníce SR dochádzajúci za prácou na Slovensko.  Presné informácie nájdete v nariadení hlavného hygienika.
   Aktuálne informácie o situácii na hraničných priechodoch zverejňuje polícia  FB stránkePresnejšie info o karanténe vydáva úrad verejného zdravotníctva. Ďalšie informácie získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234. Dobrovoľnú karanténu nech zvážia všetci, ktorí majú klinické príznaky.

   Zdroj: TA23, Ministerstvo vnútra SR, vlada.sk, Ministerstvo školkstva SR

   inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.