OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekty, na ktorých som vo Vajnoroch pracovala

Aj napriek tomu, že som doposiaľ nezastávala poslanecký mandát, aktívne som sa zapájala do kultúrno - spoločenského diania v obci, čo sa premietlo aj na viacerých úspešných projektoch v prospech Vajnôr:

 • S podporou podnikateľského sektora som zabezpečila rekonštrukciu šatní a spŕch v športovom areáli Alviano, čím sa výrazným spôsobom ušetrili financie z rozpočtu mestskej časti,
 • Podarilo sa mi zefektívniť prevádzku Vajnorskej ľadovej plochy, vrátane systému jej fungovania, aby nebola stratová,
 • S podporu Bratislavského samosprávneho kraja sme ako Klub rodičov Vajnory vybudovali preliezkové detské ihrisko pre mamičky s detičkami v areáli vajnorského futbalového štadiónu,
 • Odštartovala som viacero úspešných kultúrno spoločenských podujatí, ktoré sa organizujú až doposiaľ. K najznámejším patrí Vajnorská šarkaniáda, Turnaj o Vajnorský ľadový pohár, alebo Družstevné hodovanie so súťažou o najlepší guláš,
 • Podieľala som sa aj na organizovaní viacerých vzdelávacích seminárov. V spolupráci s MV SR som zabezpečila seminár pre vajnorských seniorov, zameraný na prevenciu kriminality páchanej na senioroch,
 • V spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávnym krajom v priebehu roka organizujem úspešné semináre pre tretí sektor a podnikateľov na získavanie zdrojov z dotácií a grantov,
 • Už od roku 2012 organizujem s podporou mestských častí Vajnory a Rača úspešné denné letné tábory pre deti vo veku 6-10 rokov, zamerané na aktívne športové, vedomostné, zručnostné a poznávacie aktivity detí,
 • Na podporu aktívneho trávenia voľného času detí, mládeže a celých rodín organizujeme s občianskym združením na sklonku roka korčuľovanie na vajnorskej ľadovej ploche a spoločné plávania v neďalekom SOŠ Na pántoch. 

Počas môjho pôsobenia v podnikateľskom prostredí a vo verejnej správe som zrealizovala množstvo úspešných a zaujímavých projektov, z ktorých vyberám tie najznámejšie.

 • Som spoluautorkou viacerých prezentačných publikácií. Realizovala som množstvo projektov pre uchovanie, podporu a rozvoj kultúry, tradícií a zvykov.
 • Aktívne pracujem na rozvoji medzinárodnej spolupráce a spolupodieľam sa na viacerých európskych projektoch. Okrem podpory a spolupráce s klubmi a spolkami mám skúsenosti aj s úspešným zavádzaním nových služieb a získavaním alternatívnych zdrojov  financovania pre projekty, čo prináša finančné prostriedky nad rámec rozpočtu obce.
 • Mám za sebou aj viacero úspešných bratislavských projektov ako Bratislava brand festival, alebo Potulky po bratislavských vínnych pivniciach, ktorých cieľom je propagácia Bratislavy a podpora tradícií a vinohradníctva. Spoluorganizovala som ich v spolupráci s verejnou správou, tretím sektorom a podnikateľskou obcou. 
 • Teší ma, že sa mi podarilo zrealizovať aj projekt zriadenia sociálnej výdajne na pomoc sociálne slabším občanomv spolupráci s podnikateľským sektorom.

    

   

  

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív