OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekty, na ktorých som vo Vajnoroch pracovala

Aj napriek tomu, že som doposiaľ nezastávala poslanecký mandát, aktívne som sa zapájala do kultúrno - spoločenského diania v obci, čo sa premietlo aj na viacerých úspešných projektoch v prospech Vajnôr:

 • S podporou podnikateľského sektora som zabezpečila rekonštrukciu šatní a spŕch v športovom areáli Alviano, čím sa výrazným spôsobom ušetrili financie z rozpočtu mestskej časti,
 • Podarilo sa mi zefektívniť prevádzku Vajnorskej ľadovej plochy, vrátane systému jej fungovania, aby nebola stratová,
 • S podporu Bratislavského samosprávneho kraja sme ako Klub rodičov Vajnory vybudovali preliezkové detské ihrisko pre mamičky s detičkami v areáli vajnorského futbalového štadiónu,
 • Odštartovala som viacero úspešných kultúrno spoločenských podujatí, ktoré sa organizujú až doposiaľ. K najznámejším patrí Vajnorská šarkaniáda, Turnaj o Vajnorský ľadový pohár, alebo Družstevné hodovanie so súťažou o najlepší guláš,
 • Podieľala som sa aj na organizovaní viacerých vzdelávacích seminárov. V spolupráci s MV SR som zabezpečila seminár pre vajnorských seniorov, zameraný na prevenciu kriminality páchanej na senioroch,
 • V spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávnym krajom v priebehu roka organizujem úspešné semináre pre tretí sektor a podnikateľov na získavanie zdrojov z dotácií a grantov,
 • Už od roku 2012 organizujem s podporou mestských častí Vajnory a Rača úspešné denné letné tábory pre deti vo veku 6-10 rokov, zamerané na aktívne športové, vedomostné, zručnostné a poznávacie aktivity detí,
 • Na podporu aktívneho trávenia voľného času detí, mládeže a celých rodín organizujeme s občianskym združením na sklonku roka korčuľovanie na vajnorskej ľadovej ploche a spoločné plávania v neďalekom SOŠ Na pántoch. 
 • Grafický návrh pečiatky pri príležitosti 20. výročia Vajnorských dožiniek / Pofis

Počas môjho pôsobenia v podnikateľskom prostredí a vo verejnej správe som zrealizovala množstvo úspešných a zaujímavých projektov, z ktorých vyberám tie najznámejšie.

 • Som spoluautorkou viacerých prezentačných publikácií. Realizovala som množstvo projektov pre uchovanie, podporu a rozvoj kultúry, tradícií a zvykov.
 • Aktívne pracujem na rozvoji medzinárodnej spolupráce a spolupodieľam sa na viacerých európskych projektoch. Okrem podpory a spolupráce s klubmi a spolkami mám skúsenosti aj s úspešným zavádzaním nových služieb a získavaním alternatívnych zdrojov  financovania pre projekty, čo prináša finančné prostriedky nad rámec rozpočtu obce.
 • Mám za sebou aj viacero úspešných bratislavských projektov ako Bratislava brand festival, alebo Potulky po bratislavských vínnych pivniciach, ktorých cieľom je propagácia Bratislavy a podpora tradícií a vinohradníctva. Spoluorganizovala som ich v spolupráci s verejnou správou, tretím sektorom a podnikateľskou obcou. 
 • Teší ma, že sa mi podarilo zrealizovať aj projekt zriadenia sociálnej výdajne na pomoc sociálne slabším občanomv spolupráci s podnikateľským sektorom.

    

   

  

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.