OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Na mestskeom zastupiteľstve som 12. decembra 2020 interpelovala primátora hl. mesta Matúša Valla

Predmet interpelácie: Riešenie dopravnej situácie na uliciach Osloboditeľská, Roľnícka a Hospodárska. 

Odpoveď na interpeláciu, 8.1.2020:

Vážená pani poslankyňa, vo Vašej písomnej interpelácii zo dňa 12. decembra 2019 ste žiadali o lepšie vyriešenie označenia priechodu pre chodcov na Osloboditeľskej ulici v blízkosti školy. Zároveň ste požiadali o zabezpečenie kontroly Mestskou políciou nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vodičmi - konkrétne dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na Osloboditeľskej ulici hlavne pred priechodom pre chodcov pri škole a na Roľníckej ulici hlavne pred priechodom pre chodcov pri zastávke MHD Hospodárska. Taktiež žiadate o zabezpečenie kontroly dodržiavania zákazu vjazdu veľkým vozidlám, ktoré nemajú povolené jazdiť po Roľníckej ulici.

Osloboditeľská ulica sa celá nachádza v zóne s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30km/h a upozomem'm na deti. Ďalšia dopravná značka A 15 Deti je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti pred predmetným priechodom pre chodcov pri škole. Zároveň je tu vo vozovke umiestnený spomaľovací prah. Priechod pre chodcov je podfarbený na červeno. Je možné predpokladať, že túto komunikáciu využívajú spravidla len občania - vodiči, ktorí poznajú miestne pomery, teda i to, že sa tu nachádza škola a obmedzenie rýchlosti na 30km/h a upozornenie na deti je tu práve preto. Napriek tomu sa nájdu nedisciplinovaní vodiči, ktorí ignorujú dopravné značky. Z pohľadu odborného útvaru zameraného na dopravné inžinierstvo je súčasné použité dopravné značenie dostačujúce. O zvýšenú kontrolu nad dodržiavaním najvyššej dovolenej rýchlosti tak na Osloboditeľskej ako aj na Roľníckej ulici požiadame Mestskú políciu.

Roľnícka ulica je cesta III/1082 - zatiaľ jediné priame dopravné spojenie v smere od/na Čiernu vodu. Dopravná značka B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov s dodatkovou tabuľkou E12 s textom Okrem dopravnej obsluhy do 22t umiestnená na vjazde do mestskej časti Vajnory umožňuje vozidlám - dopravnej obsluhe, ktoré spĺňajú toto kritérium vjazd na Roľnícku ulicu. Zvýšenú kontrolu nad dodržiavaním zálcazu vjazdu nákladným vozidlám, ktoré nespĺňajú obmedzenie určené dodatkovou tabuľkou požiadame Mestskú políciu

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.