OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

V júni sme na mestskom zastupiteľstve prerokovali vyše 50 bodov programu.

Schválený program

K. najvýznamnejším bodom patril rokovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel,  po. ktorom nasledovalo odsúhlasenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavným mestom SR Bratislavy a príslušnými mestskými časťami. Nasledovalo schvaľovanie Štatútu peňažného fondu na rozvoj mobility v hlavnom meste SR Bratislave. Nechýbalo ani rokovanie o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k nízkoemisným zónam. Ďalej sme odsúhlasovali zmeny v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy, odsúhlasili sme názvy novovzniknutých ulíc v Záhorskej Vystrici, Poddunajských Biskupiciach, Lamači a Devínskej Novej Vsi. K ďaľším významným bodom zastupiteľstva patrili hlasovania ku predsedom predstavenstiev v Dopravnom podniku, OLE, BVSke, METRE a Mestských lesoch. 

   INVITES

       

   - - - - - - 

   VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

   INFORMAČNÝ PORTÁL

   ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

   25.2.2020

   Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

   BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

   20.12.2019

   Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

   BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

   17.1.2020

   Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

   VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

   19.2.2020

   Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

   DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

   17.2.2020

   Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

   ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

   17.2.2020

   Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

   VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

   18.2.2020

   Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

   LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

   23.2.2020

   Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

   PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

   23.2.2020

   Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

   NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

   23.2.2020

   Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

   archív