OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Program zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019 30. mája 2019

Uznesenie 170/2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo

​1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 bez výhrad.

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, ktorý vykazuje:

2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 304 278 538,96 Eur, výdavky v sume 273 668 303,23 Eur a prebytok v sume 30 610 235,73 Eur,
2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 3 592 759,88 Eur, výdavky v sume 28 749 456,81 Eur a schodok v sume 25 156 696,93 Eur,
2.3 príjmové finančné operácie v sume 31 563 073,51 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 5 000 000,00 Eur a zostatok  finančných operácií v sume 26 563 073,51 Eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 5 453 538,80  Eur.
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 32 016 612,31 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku  2018.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018, a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur.
7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 pre účely tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur:
7.1 do rezervného fondu 18 072 060,53 Eur,
7.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 3 591,66 Eur
a žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

Uznesenie 171/2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 11 544,00  Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 120 188,00  Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 10 158 635,00 Eur,

4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 026 903,00 Eur.

Uznesenie 179/2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 týmto žiadateľom o grant:

 • P. č. Číslo žiadosti Organizácia Právna forma Názov projektu  
  Požadovaná suma
  (Eur)
   
  Navrhovaná suma dotácie
  (Eur)
  1 2 Čierne diery občianske združenie Čierne diery: Kniha grafík Bratislavy (pracovný názov) 8 000,00 6 000,00
  2 113 Nadácia Milana Šimečku nadácia [fjúžn] 2019 9 300,00 8 000,00
  3 117 BRAK občianske združenie BRaK - Bratislavský knižný festival 2019 10 000,00 8 000,00
  4 28 punkt občianske združenie Kultúrny program Dobrého trhu v roku 2019 10 000,00 4 000,00
  5 42 Asociácia Bratislava v pohybe občianske združenie Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca 10 000,00 8 000,00
  6 115 S.T.O.K.A. občianske združenie Posun 6 600,00 4 000,00
  7 36 Priatelia Bratislavy občianske združenie Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh III. 4 498,00 4 000,00
  8 105 Pre súčasnú operu občianske združenie Festival OCHOTNÍCI (5. ročník) 10 000,00 5 000,00
  9 165 Film Expanded občianske združenie Dokument na kolesách 2019 8 000,00 4 000,00
  10 196 Asociácia slovenských filmových klubov občianske združenie Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2019 8 500,00 5 000,00
  11 1 Ars Ante Portas, občianske združenie občianske združenie Bratislava - dramatický rok 1919 9 000,00 5 000,00
  12 96 POST BELLUM SK občianske združenie ´89 (výstava k 30. výročiu demokracie) 5 000,00 5 000,00
  13 186 Priatelia Rače občianske združenie Rekonštrukcia sochy "Vychádzajúce slnko" 7 500,00 3 500,00
  14 229 MUSICA AETERNA občianske združenie STARÁ HUDBA 19 3 500,00 3 500,00
  15 38 RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA fyzická osoba - podnikateľ Bratislava známa - neznáma 3 500,00 3 500,00
  16 54 Cyklokoalícia občianske združenie Kultúrne leto v Cyklokuchyni 6 300,00 4 000,00
  17 48 SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION občianske združenie KlezMORE (Vienna+Bratislava) - 16. ročník festivalu židovskej kultúry 5 000,00 3 500,00
  18 76 Aliancia Stará Tržnica občianske združenie Mestské divadlo v Starej Tržnici 2019 10 000,00 4 000,00
  19 127 A4 - Asociácia združenie pre súčasnú kultúru občianske združenie A4 - priestor súčasnej kultúry: Šestnásty rok 5 000,00 5 000,00
  20 128 A4 - Asociácia združenie pre súčasnú kultúru občianske združenie Kultúrna Bratislava 5 000,00 4 000,00
  21 141 Občianske združenie Fallopia občianske združenie NASUTI - festival vizuálneho umenia a udržateľnosti 9 900,00 3 500,00
  22 116 OZ Foajé občianske združenie Foajé: kultúrno-komunitný hub v Bratislave 9 000,00 3 500,00
  23 7 Centrum starej hudby občianske združenie Centrum starej hudby - Schola 10 000,00 3 500,00
  24 80 The Július Koller Society - občianske združenie občianske združenie Celkový portrét mesta. Záhreb a Bratislava v tvorbe umelcov Tomislava Gottovaca a Júliusa Kollera 7 690,00 4 000,00
  25 136 Tanečný klub "Danube" Bratislava občianske združenie Bratislava Integra Dance 2019 10 000,00 4 000,00
  Spolu : 191 288,00 115 500,00
  Takisto sme požiadali primátora aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC SLOVAN Bratislava a.s., ak do 30. 06. 2019 nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči hlavnému mestu SR Bratislave a aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava – mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 Eur do 31. 08. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava – mládež realizovalo platby za prenájom ľadových plôch vopred.

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív