OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

VŠETKO ČO BY VÁS MOHLO ZAUJÍMAŤ O KORONAVÍRUSE COVID - 19

TU NÁJDETE SÚBOR PLATNÝCH  OPATRENÍ PRIJATÝCH VLÁDOU (Z 23.3.2020) NA ZABRÁNENIE ŠÍERNIA KORONAVÍRUSU


FUNGOVANIE ŠTÁTU V ČASE VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE (12.3.2020) V NADVÄZNOSTI NA PRIJATÉ OPATRENIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 

Čo je Koronavírus

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Najväčšia hrozba nového vírusu spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu Viac sa dozviete na: https://www.vlada.gov.sk//co-treba-vediet-o-koronaviruse/

Príznaky ochorenia

 • horúčka nad 38 °C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava
Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Inkubačný čas

Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Kto je najviac ohrozený koronavírusom?

Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. 

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?

Liečba je symptomatická. COVID-19 je vírusové ochorenie, neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje.

Ako sa môžete chrániť pred Korona vírusom VY:

Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu: 
 • pravidelne si umývať ruky dezinfekčným gélom, prostriedkom na báze alkoholu, alebo mydlom
 • nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami
 • zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú následne zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu
 • dodržiavajte vzdialenosť najmenej 4 metre od človeka, ktorý kýcha alebo kašle, zbytočne nepodávajte ruky
 • vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí (spoločenské podujatia, obchodné domy, zhromaždenia,…)
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov (kľučky, stôl, mobily,  ..)
 • obmedzte nosenie náramkov a iných predmetov na rukách
 • v prípade že sa zdržiavate v blízkosti človeka s respiračným ochorením noste respirátor, alebo ochranné rúško
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby. Neprijímajte návštevy
 • ak sa príznaky zhoršia, zavolajte svojmu lekárovi alebo kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevujte ambulanciu alebo pohotovostnú službu.
 • zabezpečte sa doma základnými liekmi na zníženie horúčky.
 • necestujte, ak to nie je nevyhnutné. 

Pomôže nosenie ochranného rúška?

Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.
Jednoduchý návod na výrobu rúška v domácom prostredí:


ČO ROBIŤ AK MÁTE PODOZRENIE, ŽE STE BOLI INFIKOVANÍ KORONA VÍRUSOM?

Nepodceňte sitáciu a volajte priamo linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a vášho ošetrujúceho lekára, ktorý vás telefonicky usmerní. 
Informácie ohľadom postupov získate aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. 
Kontaktné čísla: 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075. 

DOMÁCI ZBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR rozšírili laboratórnu diagnostiku nového koronavírusu. Vzorky od pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 vyšetruje okrem Národného referenčného centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Do konca týždňa by mala laboratórna diagnostika odštartovať aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

ČO ROBIŤ AK STE SA VRÁTILI Z DOVOLENKY Z POSTIHNUTEJ, ALEBO Z RIZIKOVEJ OBLASTI? POVINNÁ 14 DŇOVÁ KATANTÉNA

V piatok od 13.3.2020 sú zavedené hraničné kontroly na hraničných prechodochz Maďarska, Rakúska, Ukrajiny a s veľkou pravdepodobnosťou aj ČR. Budú uzatvorené viaceré priechody a otvorené budú iba veľké. Od tohoto obdobia platí povinná karanténa pre všetkých ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí (všetci občania SR, ktorí sa vracajú zo zahraničia zo všetkých európskych krajín idú do povinnej 14-dňovej karantény. Jej porušenie sa bude trestať a pobyt v karanténe sa bude kontrolovať). Nedodržanie povinnej karantény sa trestá pokutou 1659 €.
Ak ste si neni istí, či povinnosť zotrvať v karanténe platí aj pre vás po prechode hraníc, informujte sa bezodkladne po príchode domov na Úrade verejného zdravotníctva, resp. Regionálnom úrade verejného zdravotníctva cez ich infolinky. 
Kontaktné čísla: 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075. 

ČO ZNAMENÁ BYŤ V DOMÁCEJ IZOLÁCII?

 • zdrťaž sa sociálnych kontaktov (napríklad rozhovor so susedom)
 • nechodiť do práce
 • neopúšťať byť (napríklad ísť na kávu, alebo do kina)

Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur. Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Všeobecní lekári budú môcť pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Zabezpečiť bude treba bezplatné rúška pre návštevníkov ambulancií lekárov, aby ich mali pacienti už v čakárni.

V tejto súvislosti už na MV SR  zasadal krízový štáb v piatok 6. marca. Okrem iného zakázal odlety a prílety do Talianska, návštevy v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach.

Od pondelka 9. marca sú  pozastavené všetky lety z a do Talianska. S okamžitou platnosťou sú zakázané návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Zaviedlo sa všeobecné odporúčanie zakázať všetky návštevy v domovoch sociálnych služieb. Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch.

ŠPECIÁLNY POSTUP PRI VYBAVOVANÍ PN POČAS VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy. Stále však treba pamätať na to, že ak to nie je nevyhnutné, využite na konzultáciu svojho zdravotného stavu kontakt s vašim ošetrujúcim lekárom cez telefón. 

VYSVETLENIE POJMOV 

Mimoriadna situácia - je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. 
Núdzový stav  - je súbor opatrení štátu, ktorými možno na postihnutom, alebo bezprostredne ohrozenom území riadiť, obmedzovať a prispôsobovať činnosť štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií, hospodárskych subjektov a spoločneských organizáci, v nevyhnutnom orzsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti, upresniť povinnosti a úlohy ozbrojených síl ak došlo, alebo hrozí že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osoôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej, alebo inej prevádzkovej havárie
Štátne hmotné rezervy - tvoria sa na ochranu ekonomiky a na riešenie krízových situácií, alebo mimoriadnych udalostí (povodne, stavy núdze v energetike, potravinovej bezpečnosti štátu, pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcih z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopĺňané, spravované, uložené a ochraňované na území Slovenskej republiky. Delia sa na hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby. Sú plne vo vlastníctve štátu, ale pripúšťa sa aj možnosť vlastníctva PO, alebo FO na základe zmluvy so správou ŠHR. (Viac v Zákone https://www.epi.sk/zz/2012-372)


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.