Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverovanie pozemkov

Na mestskom zastupiteľstve, ktré sa konalo 7.11.2019 sme odsúhlasili zverenie Magistrátnych pozemkov do správy mestskej časti Bratislava - Vajnory:

- pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1561 – záhrady vo výmere 349 m², zapísaného na LV č. 2937, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom vybudovania detského ihriska,

- pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 189/5 – ostatné plochy vo výmere 1 100 m², parc. č. 189/6 – ostatné plochy vo výmere 375 m² a parc. č. 189/21 – ostatné plochy vo výmere 1 218 m², zapísaných na LV č. 855, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom modernizácie športového areálu vrátane výstavby novej športovej haly,