Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životopis

Vzdelanie

2010                  Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

 •  Študijný odbor – Občianska bezpečnosť – Krízový manažment

1990  - 1994      Gymnázium Einsteinova, Bratislava

 •   Mat-Fyz

Pracovné skúsenosti 

2019 - trvá     Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 • členka Predstavenstva oblastnej organizácie CR

2019 - trvá     Dopravný podnik, a.s.

 • členka Dozornej rady spoločnosti

2019 - 2020    vedúca mediálneho oddelenia MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

 • vedenie mediálneho referátu, referátu IT, referátu projektov
 • vedenie Ekocentra a Turistickej informačnej kancelárie
 • propagácia mestskej časti a jej atraktivít
 • šéfredaktorka mestskočastných novín "Devínskonovoveský expres"
 • správca web stránky mestskej časti www.devinskanovaves.sk

2012 – 2019     konateľka mestskočastnej spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. (kde MČ Rača je 100% vlastníkom) na základe uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača poverená vedením spoločnosti, www.mediaraca.sk

 • vedenie spoločnosti, zabezpečovanie mediálnych služieb pre mestskú časť Rača v oblasti výroby televízneho vysielania, vydávania miestnych novín Račiansky výber a správy web stránky www.raca.sk,
 • správa a prenájom reklamného priestoru na území mestskej časti Bratislava – Rača,
 • komunikácia so sponzormi, získavanie mimorozpočtových zdrojov,
 • zabezpečovanie kampaní a propagácie vybraných kultúrno – spoločenských podujatí ako sú Račianske hody, Račianske vinobranie a Račištorfský bál
 • výroba a predaj suvenírov www.suveniryraca.sk

2011 – 2019    marketingová a projektová manažérka, Mestská časť Bratislava – Rača

 • propagácia mestskej časti, jej zvykov a vinohradníckych tradícií
 • tvorba a vydávanie propagačných materiálov o Rači, jej zvykoch, kultúre, podujatiach,
 • projekty zamerané na zatraktívňovanie podujatí veľkého významu, ako sú Račianske hody, Račianske vinobranie, Račištorfský bál a vytváranie nových lokálnych kultúrno spoločenských podujatí
 • organizácia školení pre miestne spolky, združenia, deti a mládež v oblasti grantovej a dotačnej politiky,
 • organizácia medzinárodných konferencií, spolupráca so štátnymi organizáciami a tretím sektorom
 • budovanie a udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami Rače v Taliansku (Priverno), Poľsku (Morawica), Rakúsku (Gols), v Čechách (Staré město pod Landštejnem) a Gruzínsko (Rača)
 • organizácia súťaží počas podujatí

2008 – 2011    marketingová a projektová manažérka, Mestská časť Bratislava – Vajnory

 • vytváranie nových lokálnych kultúrno – spoločenských podujatí pre občanov (Vajnorský ľadový pohár, Vajnorská šarkaniáda, ...),
 • komunikácia so sponzormi, vytváranie a správa reklamného priestoru na území mestskej časti, propagácia miestnych kultúrnych podujatí,
 • správa web stránky vajnory.sk,

1999 - 2008    obchodná riaditeľka a prokuristka v reklamnej agentúre i-com

 • výroba reklamných predmetov na zakázku
 • organizovanie školení a medzinárodných konferencií

2005 - 2008    živnostníčka

 • konzultantka a poradkyňa v oblasti krízového plánovania a riadenia a v reštrukturalizácii podnikov

Dobrovoľníctvo a pôsobenie v neziskových organizáciách 

 • 2016                OZ Slovenské vínne cesto, zakladateľka a predsedkyňa OZ
 • 2014                OZ Rača Žije, zakladateľka a predsedkyňa OZ
 • 2012                OZ Klub rodičov -Vajnory, zakladateľka a predsedkyňa OZ,  
 • 2005 – 2011    ATO - Asociácia telekomunikačných operátorov, administratíva

Jazykové znalosti

Anglický jazyk             mierne pokročilý

Nemecký jazyk           pokročilý

Taliansky jazyk           mierne pokročilý

Počítačové znalosti

 • Internet (email, www)           expert
 • Microsoft Excel                        expert
 • Microsoft Outlook                  expert
 • Microsoft Word                       expert
 • Microsoft PowerPoint           expert
 • Corel Draw X                            expert

Vodičský preukaz

 • B skupina        najazdených približne 120 000 km

Vlastnosti a záujmy

cieľavedomosť, vytrvalosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, flexibilita, odolnosť voči stresu, verejné dianie, komunitný život, voľničasové aktivity detí a mládeže, inovácie, cestovný ruch, ...