Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámeny pozemkov

V rámci mojich poslaneckých priorít som sľúbila, že sa zasadím o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom FK Vajnory, aby sa futbalisti mohli uchádzať o rozvojové granty. 

Nakoľko sú pozemky nachádzajúce sa pod futbalovým ihriskom vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva, jediným riešením je ich zámena za Magistrátne pozemky. Len na doplnenie uvádzam, že táto iniciatíva vznikla ešte za čias bývalého starostu a existuje k tomu aj materiál, ktorý bol predmetom rokovania na mestskom zastupiteľstve v roku 2013 a 2017. 

V nadväznosti na predchádzajúci zámer zámeny som iniciovala ešte v lete 2020 návrat k rokovaniam o zámene pozemkov a oslovila som predsedu Poľnohospodárskeho družstva a požiadala o spoluprácu pri vyriešení tohoto zámeru aj pána primátora Matúša Valla, nakoľko najvhodnejším riešením je zámena družstevných pozemkov za Magistrátne. 

Do celého procesu vstupuje aj naša mestská časť, ktorá sa bude vyjadrovať k zámeru zámeny pozemkov, aby sa dala celá vec sprocesovať aj na Magistráte. 

Za predpokladu že dôjde k dohode medzi mestom, mestskou časťou a Poľnohospodárskym družstvom a  Poľnohospodárske družstvo bude mať vyriešené všetky potrebné záväzky, bude možné k realizácii zámeny pozemkov pristúpiť.