Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cyklotrasy

V rámci jednej s mojich Vajnorských priorít, kde som sľúbila že "budem podporovať dobudovanie cyklotrasy JuRaVa 2 s napojením na Raču a prepojenie Vajnôr s mestom bezpečnými, oddelenými cyklotrasami" je stav riešenia nasledovný:

V našej mestskej časti podporujem dobudovanie dvoch nových cyklotrás. Jedná sa o cyklotrasu na ulici "Pri mlyne" a cyklotrasu na "Rybničnej". 

Projektovú dokumentáciu k Cyklotrase na ul "Pri mlyne" vypracovala mestská časť, vrátane zapracovania pripomienok ešte v roku 2019.  Jej realizácia má byť prefinancovaná z iropu za spolufinancovania Hlavného mesta SR Bratislavy. Ide o vyše 700 metrov novej cyklotrasy. Jej realizácia sa očakáva v roku 2020 - 2021. 

Na základe mojej interpelácie na primátora Hl. mesta SR (august 2020) mi bolo potvrdené, že v zmysle platného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov sa uvažuje s vybudovaním obojsmernej cyklotrasy pozdĺž Rybničnej ulice v jej južnom profile. Takisto bolo potvrdené, že už realizované stavby ponechali územnú rezervu na túto trasu a ďalšie pripravované stavby to budú mať v podmienkach už ako realizáciu. 

Projektová dokumentácia k cyklotrase "Rybničná" je momentálne spracovávaná tiež mestskou časťou s prepojením na financovanie Hlavným mestom SR. Jej realizácia bude jasná až po ukončení spracovania projektu a následnom podaní.

Snímka_obrazovky_2020-09-11_o_12.11.05

Zdro fotoj: https://mapa.cyklokoalicia.sk/bratislava/public/#l5,99|z14|c48.21189,17.21532