Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Priority Roľnícka

Roľnícka ulica je vstupnou bránou do našej mestskej časti a významným spôsobom ovplyvňuje vnímanie našej mestskej časti návštevníkmi. Aj to je dôvod, prečo si zaslúži našu pozornosť. 

Pred necelými desiatimi rokmi bolo zrevitalizované došlo k jej čiastočnej revitalizácii, avšak iba v časti šošovkového námestia. Rekonštrukcie sa dočká aj zvyšok Roľníckej ulice v časti od kruhového objazdu po zrkadlovú časť a takisto aj časť od Pastierne až po koniec Vajnor.

  • V lete 2019 bola zrekonštruovaná časť vozovky až po odbočku na Baničovu ulicu, vďaka čomu sa odstránili nielen nerovnosti na vozovke a zbavili sme sa výmolov. 
  • V rekonštrukcii vozovky plánuje Magistrát pokračovať aj naďalej.  

Nakoľko problematika Roľníckej ulice je obsiahla a je potrebné zapodievať sa množstvom problémov, iniciovala som v lete 2020 na Metropolitnom inštitúte pracovné stretnutie, ktorého sa okrem zástupcov MIBu zúčastnila aj hlavná architektka, správca mestkej zelene a takisto aj naša mestská časť. Mojim cieľom bolo otvoriť otázku komplexnej revitalizácie Roľníckej ulice, ktorá by riešila nielen povrchy vozoviek, chodníkov a cyklotrás, ale aj rekonštrukcie jednotlivých sietí, pokládku elektrického vedenia do zeme, vrátane parkovacích miest a vstupov do obydlí. Zároveň by sa mala prehodnotíť aj vhodnosť umiestnenia zastávok MHD, semaforov a prípadné doplnenie prechodov pre chodcov, obnova dažďovej kanalizácie, osvetlenia a určite aj komplexná revitalizácia existujúcej zelene. 

Na stretnutí sa dohodlo, že naša mestská časť predloží Metropolitnému inštitútu svoj rámcový zámer, ako si predstavuje riešenie celej ulice a následne sa vynasnažím dostať tento zámer do rozpočtu Metropolitného inštitútu.