Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Priority Rybničná

Problémy lokality Rybničná

S občanmi lokality Rybničná som mala od svojho zvolenia už viacero stretnutí. Táto lokalita bola najviac zanedbávanou lokalitou. Som presvedčená o tom, že si aj táto oblasť zaslúži  pozornosť, pretože tiež patrí k Vajnorom a dotvára ich obraz. Preto je mojim cieľom, aby aj na ňu mohli byť Vajnory pyšné. Tak ako každá oblasť, aj Rybničná má svoje problémy.... 

V rámci lokality Rybničná vnímam ako najväčší problém - problém s parkovaním. Nakoľko sa však v lokalite nenachádzajú žiadne Magistrátne a ani Vajnorské pozemky. Naskytá sa možnosť získať pre mestskú časť štátne pozemky, o ktoré si môže mestká časť požiadať delimitáciou. Preto som oslovila mestskú časť, aby tak urobili. Pokiaľ sa nám pozemky podarí získať do majetku, alebo minimálne aspoň do správy, bude možné na predmetnej parcele 2167/5 vytvoriť oficiálne parkovacie miesta. 

Dočasným riešením parkovania pre obyvateľov bola aj možnosť zriadenia parkovacích miest na súkromnom pozemku, kde majitelia ponúkli obyvateľom miesta na parkovanie. Medzi časom však došlo k predaju pozemku a už je to neaktuálne. 

Ďaľším problémom je úprava zelene a neporiadok v okolí bytoviek. Ďakujem mestskej časti, že do lokality nasadila častejšie výjazdy upratovacích čát. 

Z pohľadu bezpečnosti miestnych obyvateľov hľadám spôsob, ako začleniť lokalitu do monitorovacieho systému Mestskej polície. Predpokladom zaradenia lokality do monitorovacieho systému MSP je vybudovanie kamerového systému v lokalite, kompatibilného so systémom mestskej polície. Pracujeme na tom v spolupráci so starostom mestskej časti Michalom Vlčekom.

Jedna z bytoviek potrebuje zabezpečiť prívod prívod pitnej vody priamo zo zdroja BVS, nakoľko sú napojení na BEZku. Aby to bolo možné zabezpečiť, je potrebné aby mestská časť vyrokovala možnosť umiestnenia vodovodného potrubia cez súpkromný pozemok. 

Nemenej dôležitý je aj prístup z Vajnor do lokality Rybničná. Momentálne je to možné iba po hlavnej ceste. Riešením je vybudovanie chodníka / cyklotrasy v rezerve Rybničnej ulice. Vybudovaná cyklotrasa by vyriešila bezpečný presun ľudí za prácou, ale aj obyvateľov Vajnor medzi lokalitami. 

V riešení je aj vybudovanie osvetlenia na Rybničnej v časti od pumpy smerom na Vajnory, ktorý zvýši bezpečnosť v danom úseku 

Takisto hľadám spôsob aj na vybudovanie chodníka ku zastávke MHD Na pántoch. Nakoľko sa však jedná o súkromný pozemok, s týmto riešením musí súhlasiť vlastník pozemku. Až následne sa môže začať riešiť projekt na vybudovanie. 

Výstavba novej obytnej budovy Diamant

Polyfunkčný projekt v priemyselnom sektore mestskej časti Vajnory, s prevažujúcou rezidenčnou funkciou. Projekt prešiel zmenami, pôvodne mala byť výraznejšia administratívna funkcia. 

29.11.2018 – vydané NESÚHLASNÉ záväzne stanovisko  Magistrátu pre predmetnú stavbu v konaní – zmena stavby pred dokončením,https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=59682

27.09.2019 – vydané stanovisko k námietkam voči nesúhlasnému ZST zo dňa 29.11.2018,

07.05.2020 – vydané NESÚHLASNÉ záväzne stanovisko  Magistrátom pre predmetnú stavbu v konaní – dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením

https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=68687.

Hlavné mesto SR Bratislavy nesúhlasilo s dodatočným povolením zmeny predmetnej stavby, keďže je v rozpore so záväznou reguláciu platného územného plánu mesta. Stav je platný aj v súčasnosti (marec 2021)